+420 601 534 217 info@aladine.cz
Římská 12, Praha 2
CZK
EUR

Ochrana osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ a INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Základní shrnutí

Na stránce www.aladine.cz, provozované společností Twint s.r.o., se sídlem Na Vráži 107, 251 64 Mnichovice, IČ: 271 64 331, zapsané ve obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 101195 (dále jen „Správce), zpracováváme osobní údaje.

Souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte pro účely zasílání obchodních sdělení a pro vyřízení Vaších objednávek. Tento Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete níže

Informace, které sbíráme a ukládám

Shromažďujeme tyto osobní údaje:

 • Vaše jméno a příjmení,

 • e-mailovou adresu,

 • poštovní doručovací adresu,
 • číslo mobilního telefonu.

V případě, že se hlásíte na kurz Malování na textil potřebujeme znát také Vaší velikost trička, na které budete malovat a které Vám potřebujeme dopředu nachystat.

Jakmile se zaregistrujete a přihlásíte, objednáte si zboží nebo se zaregistrujete kurz, už pro nás nejste anonymní.

Totožnost a kontaktní údaje správce

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Twint, s.r.o., se sídlem Na Vráži 107, 251 64 - Mnichovice, identifikační číslo: 27164331, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 101195.

Kontaktní údaje:

Shromažďujeme tyto osobní údaje:

 • adresa pro doručování: Na Vráži 107, 251 64 Mnichovice,

 • adresa elektronické pošty: info@aladine.cz,

 • telefon 603 974 047.

Na uvedené adresy nebo tel. čísle můžete pokládat všechny otázky, žádosti, připomínky týkající se tohoto prohlášení o ochraně soukromí.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování osobních údajů je souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“).

Účel zpracování osobních údajů

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zasílání obchodních sdělení, vyřízení Vaší objednávky a doručení objednaného zboží.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

Doba uložení osobních údajů

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje správcem uloženy, je 5 let od Vašeho posledního přihlášení, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

Další příjemci osobních údajů

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující marketingové služby pro správce, zpracování účetních informací.

 • ECOMAIL.CZ, s.r.o, jejíž systém bude využíván k e-mailové komunikaci a rozesílání reklamních nabídek.

 • ACOMWARE, online komunikační agentura zajišťující rozesílku newsletrů, Budějovická 778/3, 140 00 Praha 4,

 • Poskytovatel softwaru Google Analytics a Google Tag Manager, společnost Google Czech Republic, s.r.o., se sídlem Praha 5, Stroupežnického 3191/17, PSČ 15000, IČ: 276 04 977,

 • ChciSystem, účetní společnost, Na Srázu 449ChciSystem s.r.o. 463 12 Liberec, IČ: 22800484.

Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Práva subjektů údajů

Za podmínek stanovených v Nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete odvolat následujícím způsobem: emailem, poštou, nebo telefonicky na tyto kontakty:.

 • adresa pro doručování: Na Vráži 107, 251 64 Mnichovice,

 • adresa elektronické pošty: info@aladine.cz,

 • telefon 603 974 047.

Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

V Praze, 8.5.2018