Výrobci
Workshopy a Akce

 


 

Heureka.cz - Porovnání cen a srovnání produktů z internetových obchodů

 

Domů / Pro učitele

Pro učitele

Razítka STAMPOMINOS doporučujeme pedagogům v mateřských školách, družinách i na prvním stupni ZŠ jako víceúčelovou pomůcku pro každodenní vzdělávací aktivity - naučná témata i kreativita,  pro činnosti skupinové i individuální, řízené i spontánní.

 
Razítka se tak  mohou stát jedním z nástrojů plnění vzdělávacích cílů:
•         rozvoj  vědomostí – využijte rozmanitost obsahových témat razítek>  příroda, zvířata, svět, povolání, dopravní výchova, časová orientace, roční období, abeceda, číslice, geometrické tvary, farma, obchod, vesmír, dinosauři, zahrada, pohádky, vánoce, velikonoce, národy, denní činnosti

•         Dovednosti - jemná motorika, koordinace ruka/oko, senzomotorické dovednosti, výtvarné a pracovní dovednosti [výroba dárků, ozdob, přáníček, keramika] logopedie i jazyková a literární výchova [rozvoj řeči, slovní zásoby, vyprávění příběhu].

•         Komunikační dovednosti a rozvoj řeči  - logopedie i jazyková výchova [rozvoj řeči, slovní zásoba, vyprávění příběhu]
 
Razítka se tak mohou  prolínat všemi činnostmi a situacemi, které se během školního roku ve školce vyskytnout, zakládá se na aktivní účasti dětí- na smyslovém vnímání, estetického cítění, prožitkovém a interaktivním učení ve skupinách [spolupráce, kooperativní činnosti ve dvojicích] i individuálně [jednoduché manipulační činnosti s razítky]. Práce s razítky může obsahovat prvky hry a tvořivosti založené na zážitcích dětí. Děti v mateřské  škole mohou pracovat s razítky spontánních i v řízených činnostech.

Děti mohou s razítky pracovat dle předlohy {pracovní listy} nebo dle vlastní představivosti a fantazie.

Razítka díky svému zaměření se jednoduše dají kombinovat s nejrůznějšími výtvarnými technikami, které podporují tvořivost dětí.
 
…………………………………..
K dispozici jsou velké pracovní archy na skupinové projekty  -svět,

K některým tématům jsou vytvořené pracovní listy [abeceda, geometrie, číslice,

Inspirace z prezentace

Tj. kombinace technik s razítky (keramika atd.)

Návrh praktických činností
➢ přáníčka
➢ trička
➢ dárečky
➢ samotrdnoucí hmota
 

Tipy pro práci ve skupině (připravujeme)