+420 601 534 217 info@aladine.cz
Římská 12, Praha 2
CZK
EUR

Dodací a platební podmínky

DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

REKLAMACE

Dodávané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího, a to ve smyslu platných ustanovení § 443 - 446 obch. z., resp. § 601 obch. z.

Dodací lhůty

Dodací lhůta se počítá na pracovní dny a je uvedena u každého zboží na tomto e-shopu.

Zboží, které je skladem expedujeme maximálně do tří pracovních dnů, obvykle však obratem. Rozhodující je hodina objednání, pokud si zákazník objedná zboží do 14.00, bude ještě v ten den předáno České poště.

Při expedici zboží je zákazník o této skutečnosti informován e-mailem.

Počátek dodací lhůty se počítá dle typu platby následovně.:

* při platbě na dobírku zpravidla okamžitě po uskutečnění objednávky.

* Při všech ostatních způsobech po zobrazení platby na našem bankovním účtu.

Poštovné a balné

Poštovné je účtováno takto:

Typ odběru

Poštovní služba

Parametry služby

Typ platby

Cena vč. DPH v Kč

Osobní odběr

-

-

Hotově

zdarma

Česká pošta

Obchodní balík *

Maloobchodní objednávka do 2000- Kč vč DPH, doručení do druhého pracovního dne ode dne expedice.

Platba předem

91,-

Česká pošta

Obchodní balík *

Maloobchodní objednávka nad 2000- Kč vč DPH, doručení do druhého pracovního dne ode dne expedice.

Platba předem

zdarma

Česká pošta

Obchodní balík *

Doručení do druhého pracovního dne ode dne expedice.

Dobírka

130,-

Opakované doručení **

Obchodní balík *

Doručení do druhého pracovního dne ode dne opakované expedice

Platba předem

91,-

Opakované doručení **

Obchodní balík *

Doručení do druhého pracovního dne ode dne opakované expedice

Dobírka

130,-

* OBCHODNÍ BALÍK (Balík do ruky, Balík na poštu) je balík v případě, že nebudete při doručování zastiženi, na poště uložen jenom 7 pracovních dnů. PO uplynutí této lhůty Česká pošta balík vrací odesílateli a účtuje si plné poštovné. V případě Vaší nepřítomnosti prosím požádejte Vaší poštu o prodloužení úložní doby, nebo nám Vaší nepřítomnost oznamte formou poznámky v objednávkovém formuláři, aby Vás Váš balík zastihl.

** OPAKOVANÉ DORUČENÍ v případě vrácené zásilky je možné. Budeme ale nuceni účtovat opět poštovné.

*** PROČ VYUŽÍVÁME JENOM SLUŽEB ČESKÉ POŠTY?

Po skoro dvouletých zkušenostech jsme měli se službami České pošty nejlepší zkušenosti a nejnižší množství reklamací. Naše zkušenosti jsou, že pošťáci jsou obvykle opravdu těmi pomyslnými dobrými sousedy a úspěšnost doručení je nejvyšší.

**** PROČ POTŘEBUJEME VAŠE TELEFONNÍ ČÍSLO?

Při prémiových službách České pošty, jakými jsou Balík do ruky a Balík na poštu budete sms zprávou informování o doručování balíku a kontaktování Českou poštou při pokusu o doručení. Díky telefonickému kontaktu je možné udržovat vysoký standart této služby.

S každou zásilkou obdrží zákazník daňový doklad (fakturu).

Způsob platby

* Hotově při osobním odběru.

* Dobírkou - zboží bude zasláno na dobírku, celou částku vybere od zákazníka doručovatel nebo pracovnice pošty při převzetí.

* Bankovním převodem - možnost platby převodem z účtu u jakékoliv banky na účet prodejce u (jméno vašeho bankovního ústavů). Číslo účtu je 2400301047 / 2010. Jako variabilní symbol použijte prosím číslo Vaší objednávky. Jakmile bude částka k úhradě připsána na náš účet, zásilku expedujeme a předáváme přepravci.

Na jakékoliv dotazy ohledně dodacích a platebních podmínek odpovíme na našem telefonním čísle: 603 974 047

*** PROČ VYUŽÍVÁME JENOM SLUŽEB ČESKÉ POŠTY?

Po skoro dvouletých zkušenostech jsme měli se službami České pošty nejlepší zkušenosti a nejnižší množství reklamací. Naše zkušenosti jsou, že pošťáci jsou obvykle opravdu těmi pomyslnými dobrými sousedy a úspěšnost doručení je nejvyšší.

**** PROČ POTŘEBUJEME VAŠE TELEFONNÍ ČÍSLO?

Při prémiových službách České pošty, jakými jsou Balík do ruky a Balík na poštu budete sms zprávou informování o doručování balíku a kontaktování Českou poštou při pokusu o doručení. Díky telefonickému kontaktu je možné udržovat vysoký standart této služby.

S každou zásilkou obdrží zákazník daňový doklad (fakturu).

Způsob platby

* Hotově při osobním odběru.

* Dobírkou - zboží bude zasláno na dobírku, celou částku vybere od zákazníka doručovatel nebo pracovnice pošty při převzetí.

* Bankovním převodem - možnost platby převodem z účtu u jakékoliv banky na účet prodejce u (jméno vašeho bankovního ústavů). Číslo účtu je 2400301047 / 2010. Jako variabilní symbol použijte prosím číslo Vaší objednávky. Jakmile bude částka k úhradě připsána na náš účet, zásilku expedujeme a předáváme přepravci.

Na jakékoliv dotazy ohledně dodacích a platebních podmínek odpovíme na našem telefonním čísle: 603 974 047

Reklamace:

Postup reklamace:

V případě, že kupující objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Kupující je povinen nahlásit závady na zboží neprodleně po zjištění. Práva z odpovědnosti za vady je povinen uplatnit kupující u dodavatele v záruční době, jinak zaniknou, a to doručením reklamovaného zboží do místa, kde zboží zakoupil, současně s průvodním dopisem, kde uvede typ výrobku, číslo objednávky nebo číslo prodejního dokladu a popis závady. Kompletní zboží doručte (zašlete) na adresu:

Twint, s.r.o., Římská 12, 120 00, Praha 2, Česká republika

Vyřízení reklamace:

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, dle zákona č. 634/1992 Sb. nejpozději však do třiceti kalendářních dnů ode dne doručení do místa, kde bylo zboží zakoupeno, pokud se dodavatel s kupujícím nedohodne jinak. Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a vyrozumí kupujícího písemnou formou o způsobu vyřízení reklamace (oprava nebo výměna zboží). V případě, že dojde k výměně zboží za nové, počíná běžet nová záruční doba. V případě výměny jen některé součásti, běží nová záruční doba jen na tuto součást.

Podmínky vrácení peněz

Vrácení peněz lze uplatnit odstoupením od smlouvy

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží, kdy v této lhůtě musí kupující doručit prodávajícímu úkon, se kterým současná platná právní úprava spojuje projev vůle směřující k odstoupení od smlouvy. Kupující může toto své právo na odstoupení od smlouvy realizovat tím, že buď doručí zboží osobně na prodejnu prodávajícího spolu s projevem vůle od smlouvy odstoupit, nebo na vlastní náklady zašle zboží prodávajícímu na jeho adresu prostřednictvím některého z přepravců spolu s písemným projevem vůle od smlouvy odstoupit. Při odstoupení od kupní smlouvy kupujícím spotřebitelem ve lhůtě 14 dnů ve smyslu § 53 odst. 7 obch. z. má kupující právo odstoupit bez jakékoliv sankce, tím není dotčen nárok prodávajícího na úhradu nákladů spojených s vrácením zboží.

Zboží musí být při využití práva na odstoupení od smlouvy vráceno nepoškozeno, pokud možno v původním obalu bez známek užívání včetně veškerého příslušenství, záručních listů a návodů. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, vám peníze za zboží budou zaslány převodem na váš účet, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. Kupující nemá nárok na náhradu nákladů, které uhradil prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží přepravcem zpět.